பக்கத்துக்கு வீட்டு காரன் பத்து தடவை செய்து விட்டான்

Pakkathu Vetttu Kaaran Pathu Thadavai Seithu Vitaaaan

கல்யாணம் அஆனதர்க்கு பிறகு உங்களது மனைவியை ணீங்க்ள தினமும் சரியாக செக்ஸ் செய்து திருப்தி செய்ய படுத்த வில்லை என்றால் என்ன நடக்கும் என்று பார்க்கனுமா. இப்படி தான் அவளது காம வெறி தீருகின்ற வரை அவள் தனது என்று ஒரு கள்ள காதலனை அவள் தேடி உங்களை விட அவள் ஒரு பெரிய தடி கொண்டவனை எடுத்து அவளது சுண்ணி தேயும் வரை சொருகி கொள்வாள்.

Comments