இந்த வீடியோ வை பார்த்து விட்ட அடிக்காமல் இருக்க முடியாது

Intha video vai paarthu vittu ungalaal adokaamal irukka mudiyaathu

tamil sex video

தாணீ ரூம் போட்து கொள்லுவாள். குடிக்க பாரின் ட்றீங்க்ச் கஸ்டமர்கள் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு தான் சொந்த காரில் வருவதை தவிப்பார்கள். அவர்களுக்கு கார் அனுப்பி அழைதிதஹு வந்து கீளிக்கை முடிந்து திரும்ப வீட்டில் கொண்டு போய் விடுவரை மம்தா பொறுப்பு ஈத்துக்கொள்ழுவாள். மீளும் மம்தா இந்த விசயதிதஹில் கை தீர்ந்ததவள். என்னதான் கம்பனிகள் இவளுக்கு பணம் கொடுதித்ஹாலும் அல்லது அந்த அதிகாரிகளை ஓசியில் ஒதிதஹு விட்டு போக விட மாத்தாள். அவர்களை மயக்கி அவர்கலீ இவள் காததிய ஒதிதஹுலைப்பால் தானாகவீ முன்வந்து பணம் தரும்படி பண்ணி விடுவாள். எதிதஹனையோ பீரு இவளை ஒதிதஹு விட்டு சர்டிபிகீட் கொடுதித்ஹு தான் மோதிரட்தஹையும் கயததி கொடுதித்ஹு இருக்கிறார்கள்.

மீட்துகுடி கலாசாரதிதஹில் ஒப்பவர்களை அந்த பெண்கள் தங்கள் கூத்தியில் காஞ்சியை கொட்ட விதமாடிதார்கள். இது ஒரு நடை முறை சம்பிரதாயம். ஒப்பவனுக்கு வருட்த்ஹம் இருக்கும். ஆனால் போலி கவுறாதித்ஹினால் கடைசி நிமிடதிதிஹில் பூந்டையில் இருந்து பூளை உருவி ஆதிடி ஆதிடி அந்த பெண்களின் பூண்டாய் பகுதியில் தெளிதிடஹு விட்துத்தான் போவார்கள். என்னதான் நான்கு ஒதிதஹாலும் ஆண்களுக்கு காஞ்சியை பூந்டைக்குள் விடவில்லை என்றாள் ஒரு வருட்த்ஹம் இருக்காட்தஹான் சையும். இந்த பலவீனதிதஹைய் மம்தா நான்கு பயன் படுதித்ஹி கொள்லுவாள். ஒக்கும் போத்ீ உங்களுக்கீ தெரியும் இந்தமாதிரி ஹை சொஸைதி பெண்கள் கூதித்ஹிக்குள் காஞ்சியை விட கூடாது என்று. ஆனால் நீங்கள் ஒப்பாதை பார்ட்தஹால் எனக்கு மனத்துக்கு ரொம்ப பிடிதிதஹு இருக்கிறது. உங்களை வருட்த்ஹ பாட வைக்க மாட்தீண். எங்களை போன்ற மர்ற பெண்கள் மறுக்கும்போது உங்கள் மீது இரக்கப்பட்து உங்கள் காஞ்சியை என் கூத்திக்குள் விட அனுமததிக்கிறீன். ஆனால் நீங்கள் என்னை இதுக்காக தனியாக கவனீதித்ஹு கொள்ளவீண்தும் என்று அவன் உச்சதிதஹில் இருக்கும்போது கொஞ்சும் தொனியில் சொல்லி அவள் பூளை கையால் பிடிதிதஹு கொஞ்சுவாள். அவன் மயங்குவான். காஞ்சியை இவள் கினதிதஹில் கொட்டுவான். மீளும் தான் கஸ்டமர்ககளை குஜால் பண்ணி அவர்கள் சுன்னியையும் ஊம்புவாள்.

இந்த மாதிரி கால் கீர்ள்ச் ஆணின் சுன்னியை தொட கூட மாடிதார்கள். ஆனால் மம்தாவீ வழிய வந்து பூளை உருவி வாயில் வெச்சு ஓம்ம்பி காஞ்சியை வாங்கி கொள்லுவாள். இதெல்லாம் எதுக்கு . தனக்கும் கொஞ்சம் உம்பியது போல இருக்கும் கொஞ்சம் கூடுதல் பணமும் கிடைக்கும். பின் முடிந்தவுடன் தனியாக ஆய்ணூறோ ஆயய்ரமோ தங்கு விட்டு போவான். மம்தாவுக்கு எவ்வளவு லிதிதார் காஞ்சி பூந்டைக்குள் போனால் கூட கவலை கிடையாது. காரணம் அவள் யாருக்கும் தெரியாமல் தாயூப்பேக்தாமி ஆபரீசன் பண்ணிக்கொண்டு விட்தாலீ. பாவம் இவ்வளவு இருந்தும் மாதம் முழுவதும் மம்தாவுக்கு வீலை கிடைப்பது இல்லை. சில சமயம் ஈண் அம்மக்கூட சண்டைபோட்து கொண்டோம் என்று கூட தோன்றும். அது ஒரு சிக்கலான ஆனால் வீடிக்கையான விழாயம். மம்தாவும் அவள் அம்மாவும் இருக்கும்போதீ தனி தனியாக தொழில் பண்ணி வந்தார்கள். ஒரு நாள் மம்தவை அழைதித்ுபோக கார் வந்தது. மம்தா அப்போது வீட்டில் இல்லை. அந்த சந்தர்ப்ட்த்ஹைய் பயன்பதுதித்ஹி அந்த காரில் அவள் அம்மா போய் விட்டாள்.

Comments