ஆபீஸ்யில் சந்தித்து கட்டில் அறையிர்க்கு வந்த ஜோடி புறா

officeyil Santhithu kaattil Araiyirkku Vantha Jodi Puraa

Office Couples Tamil XXX

என்னுடைய ஆபீஸ் யில் ஒரு வெளி ஊரு பெண். அவளது சொக்கும் உடல் சாமான்களை நான் பார்த்து மயங்கி. கொஞ்ச நாட்களில் அவளை என்னுடைய வீடிற்கு அழைத்து வந்தேன். அவள் என்னுடைய வீடிற்கு வந்ததும் என்னுடைய கைகள் சும்மா இருக்க வில்லை. அவளது மேனியை மொத்த மாக பிரித்து மேய்ந்து விட்டது.

 

Comments