காரும் காதலியும் கிடைத்தால் சில்கி மிலக்கி தான்

Carum Kaathaliyum Kidaithaal Silaki Milaki Sex Thaan

புதிய தாக வாங்கிய காரில் தனது காதலியை முதலில் அழைத்து செல்வது தான் காதலர்களின் ஆசை ஆகா இருக்கும். ஆனால் இங்கே அதற்கும் மேலே ஒரு சமாசாரம் நடந்ததை பாருங்கள். தனது காதலன் புது காரை வாங்கியதை பார்த்து காருக்கு உள்ளே தனது முலையை யும் சுன்னியையும் விவிது காருக்கு உள்ளே விளையாடுகிறார்கள்.

Comments