கண்களை கலந்து விழ செய்யும் பெரிய முலைகள்

Kangalai Kalandu Vila Seiyyum Periya Mulaikal

வயதுக்கு வந்த பெண்களின் மார்புகள் திடீர் என்று பெரிய தாக வளர்ந்த உடன். அவர்கள் முலை அழகினை வீட்டில் தனி யாக இருக்கும் பொழுது எடுத்த படங்கள். சில படங்களில் காதலன் இந்த பெண்ணின் முலையை பிடித்து இருக்க மாக அமுக்கி அவள் இரு உருண்டை தேகத்தையும் அழுத்தி பிடித்து கசக்கி எடுத்த படத்தை பார்க்க தவறாதீர்கள்.

Comments