எதனை வயது ஆனாலும் மூடு மட்டும் குறையாத பெண்கள்

Ethanai Vayathu Aaanlum Moodu Mattum Kuraiyaatha Pengal

தங்களது சுன்னியில் ஒக்க விரும்பும் காஜு எடுத்த பெண்களின் சக்கை யான வுடல் கலை படம் எடுத்து போட்கள் தான் அதில் இங்கே இருக்கும் ஒக்கவிரும்பும் பெண்களை காணுங்கள்.  அவர்களது களையும் சுன்னிகளையும் நேருக்க முழு மூடில் இருக்கும் பொழுது நேருக்க மாக படம் எடுத்து காட்டுகிறார்கள்.

Comments