ஒரே நாள் ஓதத்தில் ஒரு வாரத்திற்கு எழுந்துரிக்க முடியலை

Oru naal othathail avalaaal oru vaarathirkku eluthurikka mudiya villai

 

Tamil sex

கயிர்ரை பிடிதிதஹு மாட்டா இழுதிதஹுக்கொண்டு போவது போல அந்த அரை அடி கரும் பூளை பிடிதித்ுக்கொண்டு தான் மாணவனை தான் பேட் ரூமுக்கு இழுதிதஹுக் கொண்டு போனால். தான் படுதித்ஹுக்கொண்டு தான் பூந்டையை அகடட காததி தீய் இது வரை நீ ஒதிதஹு இருக்கியா என்றாள். அவன் இல்லை என்று தலையை ஆட்டினான். போகதிதும். யாராவது 8211 அது தான் உங்க அக்கவோ அல்லது உன் அம்மாவோ அல்லது உனக்கு தெரிந்த யாராவது ஒக்கும்போது நீ பார்திதஹு இருக்கியா என்றாள். அவன் மீண்டும் நெளிந்தான். அவன் பூளை உருவிவிட்து கொண்டீ கூச்சம் இல்லாமல் சொல்லுடா என்றாள். ஒரு முறை அவள் அக்கா அவன் வீத்துக்கு வந்தபோது மாமாவுடன் இரவில் ஒதிதஹத்தை திருட்டு தனமாக பார்திதஹு இருக்கீன் என்றான். நீ என்ன பார்திதஹீ சொல்லு என்று மீண்டும்.

அவன் பூளை அழுதித்ஹினால். அக்கா துணி இல்லாமல் மல்லாக்க படுதித்ஹு இருந்தாங்க. மாமா அக்கா சாமாணுக்குள் விட்டு ஆட்திநார். பம்ப் அடிப்பது போல் இழுதிதஹு இழுதிதஹு அடிட்தஹார். சுகுமாரி சொன்னாள் வெறி க்குத். உங்க அக்கா சாமானில் உங்க மாமா எப்படி தான் பூளை விட்டு பம்ப் அடிட்த்ாரோ அப்படியீ என் பூந்டையில் இதை விட்டு குதிதஹூதா என்று சொல்லி அவன் பூளை தான் அகண்ட கூத்தி வாசலில் வைய்ட்தஹால். கதிர் மீதி வீலையை சுதிடஹமாக பண்ணினான். ரெண்டு மூச்சில் தான் பூல் முழுவதையும் தமிழ் டீச்சரின் பூந்டைக்குள் இறக்கி வீட்தாண். சுக்கு சொன்னாள். தீய் நீ பலீ கேட்டிக்காராண்டா. படிப்பில் தான் போறவில்லை. ஆனால் இன்கீ பாரு. எப்பவோ உங்க அக்காவை உங்க மாமா ஒதிதஹத்தை பார்திதஹ இருக்கீ. இப்போ நான் சொன்னதை உடநீ புரிந்து கொண்டு.

என்னவோ தினமும் ஒப்பவன் போல ரெண்டு கூதித்ஹில் உன் பூல் முழுவதையும் என் பூந்டைக்குள் நுழைதிதஹு விட்டாயீ. க்குத். இப்படித்தான் இருக்கணும் . சரி. இப்போ உங்க மாமா ஒதிதஹத்தை போல் ஒரு பார்க்கலாம் என்றாள். காத்திருக்கு இங்கு என்ன நடக்கிறது என்பதை நம்ப கூட முடியவில்லை. கணக்கு டீச்சர் பூந்டையை பார்திதஹு விட்டு பயந்து வீத்துக்கு போனவனை கூபிபித்து தமிழ் டீச்சர் பூந்டையை காததி ஒக்க சொல்றாங்க. மீளும் அசிங்க அசிங்கமா வீரீ பீசறாங்க. தான் பூளை பிடிதிதஹு உருவி விடராங்க.

டீச்சர் அவன் பூளை பிடிட்தஹதும் காத்திருக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்தது. வீட்டில் கை அடிக்கும்போது நாலு தடவை உருவினாழீ அவன் பூல் காஞ்சியை கொட்டும். அதுவும் டீச்சர் உருவி விடும் போது ஏன்கீ காஞ்சி வந்து விடுமோ என்று பயந்து கொண்டு தான் இருந்தான். இதுக்குள் சுகுமாரி சொன்னாள் தீய் என்னடா யோசிக்கரீ. பூளை பூந்டையில் சொருகிவிட்து என்னடா யோசிக்கிரீ. இப்போ யோசிக்காதீ. குதித்ஹு. உங்க மாமா ஒதிதஹது போல் உன் பூளை கொஞ்சம் வெளியீ இழுதிதஹு பின் உள்ளீ தள்ளி இந்த டீச்சர் பூந்டையில் ஒழுத என் செல்லம் என்றாள்.

Comments