பூளை பிடித்து நல்ல உம்பி சாதனை செய்த மங்கை

Poolai oudutgy umbi umbi kondu saathanai seitha mangai


ஆவலில், மெதுவாக எழுந்து ,தாள் போட்டிருந்த பேட் ரூம் அருகே சென்று பார்த்தத்ப்போது [அப்பாடா…நல்லாவெஅலை …பேட் ரூம் ஜன்னல் கதவு திறந்தே இருந்தது…உளிளே நைட் ல்யாஂப் வெளிச்சம், அங்கே நடப்பதை காண போதுமானதாக இருந்தது]…மாமா இப்போதைக்கு எழுந்து வரமாட்டார் என்ற தயிரீயாத்தில் ,ஜன்னலின் அருஹெ மறைந்து நின்று ,பேட் ரூம் உளிளே , நான் பார்த்திதத காட்சி…..

புடவை -இலம்மா முதுகு காட்டி ஒருக்கழித்திதது படுத்த், புடவை இல்லாமல்,தான் முஹம் பார்த்திதது படுத்திருந்த,அக்காவை தான் வலது கையால் ஈறிருக்கி அனைத்ததபடி ,அக்கா-வீண் உதடுகளை தான் உததூஹலால் கவ்விப்பிடித்து மூதித்டமித்த்திருக்கிறாள்… . [அதுதான் அந்த இச்…இச் சதிதித்ம் ]. நன்றாக கவ்விப்பிடித்த்து ,உதடுகளைச் சுவிதத்துக் கொண்டிருந்த அம்மா-விதம் இருந்து …ம்ம்ம்..என்னம்மா இது…என்று முனியப்டியே…. விடுபட்டு , எழுந்து உட்கார்ந்த என் அக்கா ,தலை குனிந்து…விம்மிப் புதைத்து..வீண் என்றிருந்த தான் ஜ்யாகெட் துக்.

புடவை -இலம்மா முதுகு காட்டி ஒருக்கழித்திதது படுத்த், புடவை இல்லாமல்,தான் முஹம் பார்த்திதது படுத்திருந்த,அக்காவை தான் வலது கையால் ஈறிருக்கி அனைத்ததபடி ,அக்கா-வீண் உதடுகளை தான் உததூஹலால் கவ்விப்பிடித்து மூதித்டமித்த்திருக்கிறாள்… . [அதுதான் அந்த இச்…இச் சதிதித்ம் ]. நன்றாக கவ்விப்பிடித்த்து ,உதடுகளைச் சுவிதத்துக் கொண்டிருந்த அம்மா-விதம் இருந்து …ம்ம்ம்..என்னம்மா இது…என்று முனியப்டியே…. விடுபட்டு , எழுந்து உட்கார்ந்த என் அக்கா ,தலை குனிந்து…விம்மிப் புதைத்து..வீண் என்றிருந்த தான் ஜ்யாகெட் துக்.

வந் ஃப்ரைடே ஈவ்நிஂக், இ வாஸ் ரீடிஂக் ஆண் எராடிக் நோவேல் இன் மி ரூம். இத் வாஸ் ஸச் ஆண் எராடிக் ஸ்டொரி. அதை படிக்க படிக்க என் தம்பி நாட்டக்க எழுந்து நின்னு ட்யாந்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சான். எனக்கு ஃபேஸ் சூடடரத்து நல்ல தெரிந்சூது. அப்பா பார்த்து என் சித்தி, தே ராஜா எணிக்கு வெள்ளிக்கிழமை கோவிலுக்கு போகணும், சீக்கிரம் ரெடீ ஆகு, பூய்ட்து வந்து திப்பின் வேற பண்ணனும்னு என் ரூமுக்கு வர, எனக்கு ஒரே எம்பறுரதஸ்ஸிங்க பூசு, சூட ட்யாந்ஸ் ஆதர என் தம்பிய வேறு பார்த்துத்ட, எனக்கு கூச்சம் வேறு. ஆனா எதுவும் பேசாம, டீஸிஂக் ஸ்மிலேதோ பூய்ட்த. எழுந்து ஃபேஸ் வாஶ் பண்ணிட்டு வேற ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு றெஆடிய நீனஎன். கொஞ்ச நேரத்தில சூட வந்த கோலத்தை பார்த்து வாய் பிளந்து நிண்னேன். நல்ல திக் ரெத்லா ஐவரீ மிக்ஷஇங்குலா ஒரு சூடி போட்டு வந்த. அது அவ அழகை இன்னும் அதிகப்படுத்தி கட்டியது. அத்தனை அழக இருந்த. அதுவும் தலை நெறைய மல்லிகை பூ வைச்சு புது பொண்ணு கனக்க நிகரத்தை பார்த்து என் பூலந்தி தந்தனக்க போட ஆரம்பிச்சசன். என்ன ராஜா அப்படிே வாய் பிளந்து நிக்கிரே என்ன விசாயம்னு கேக்க. எண்ணத்தை சொல்ல அப்படிே மயங்கி பூய் நிக்கிறேன். என்ன சொல்லறததுணு தெரியல. காலய்நா பொண்ணு கனக்க இருக்கே. மாப்பிள்ளையத்ன் கனல.அத்தனை அழக இருகேடி நீ இன்னிக்கு.

Comments