த்ரிஷா வை நீஎங்கள் குளிக்கும் பொது பார்த்து இருக்கீங்களா

Trisha vai neeengal ithu varai kulikkum pothu paarthu irukeengala

Advertisement

எத்தனையோ தடவை நம்ம த்ரிஷா வை படைத்தல் அவளது அழகான வுடல் அமைப்பை நாம் பார்த்து இருந்து இருப்போம். அனால் இங்கே அவள் குளிக்கும் பொது என்னும் சூப்பர்.  படத்தில் பார்ப்பதை விட இவள் குளிக்கும் பொது ஆடை எதுவும் போடாமல் செம்ம டக்கர் டக்கர் ஆகா இருக்கிறாள்.

Comments