ரகசிய மகா புல்வெளி வுள்ளே சென்று கலூரி காதல் ஜோடிக்ளால்

Ragasiaya maga pul veli yirkku senru anubavikkum kaloori kaathal jodikal

ரொம்ப நாள் ஆகா எப்படி ஒரு வீட்டை யை பண்ண வேண்டும் என்று காத்து கொண்டு இருந்து இப்போது தான் புள் வெளியில் இவளுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைத்து இருக்கிறது. அத நாலா அவளை அவனால் முடிந்த வரை அவளை எல்லா விதாதிலும் படுக்க் அபோட்டு அவளை புரட்டி அடிக்கிறான். அவளாது முலை களுக்கு புண்டை களுக்கும் கொடுக்கும் சுகத்தில் இருவராலும் அந்த காமத்தை அடக்க முடிய வில்லை.

Comments