போனில் பேசி கொண்டே புண்டை யை தடவுகிறாள்

Phonil Pesi Konde Thanathu Pundaiyai Thadavukiraal

தீபிக ஆன்டி தனக்கு பிரிய மான காதலன் கூட பேசி கோ கொண்டு இருக்கும் பொழுது மம்மான மாக மாறி ஆலது சாமான்களில் விரல் போட்டு சேட்டை செய்கிறாள். இவளது இரண்டு முலைகளும் தொங்கும் பலாபழம் போன்று இருக்கிறது. நீங்கள் இவளது சுண்ணி ஓட்டை எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்க நினைத்தால் அதை நேருக்க மாக வைத்து விரித்து காட்டுவாள்.

Comments