அங்க இங்க கையை வைக்காதிங்க கூச்சம இருக்கு

anga inga kaiyai vaikaathinga romba koocha maaga irukkirathu


பின் ஜாக்கேட்டா அவிழ்த்த்ேன். பிரா போடவில்லை. ஜாக்கேட்டா அவிழ்த்த்தாவுடன் பெரிய மூலை இரண்டையும் பிசைந்து பால் படாமல் கடிததித்தேன். பின் புடவையை உருவி எறிந்தேன். பாவாடை மட்டுமே சித்ததிியின் உடம்பில் இருந்தது. சித்ததிியின் உப்பிய பூந்டையை பாவாடையொடு செர்த்திடது அமுக்க்ினேன். சித்திததி நெளிந்து கொண்டே இருந்தால். பாவாடை நாட்ாவை உருவி

பாவாடையை கழத்தினேன். என் வாய் உடனே சித்ததிியின் பூந்டையில் இருந்தது. 5 நிமிடம் நான் பூண்டாய் நாக்கினேன். பின் என்னை படுக்க வைத்தது என் சுன்னியை ஊம்பினால். என் சுன்ணி 90 திகிரி அளவில் நின்றது. சித்திததி என் பூளை பிடித்த்து பூந்டைக்குள் விட்ட ஒத்த்தால். முதல் தடவை காஞ்சி வரும் வரை என் மேல் அவள் ஏறி ஒத்த்தால். பின் இரண்டு தடவை அவள் மேல் நான் ஏறி ஒதிததேன்.

ஏசி ரூம் என்பதால் குளிர் அதிகமாகிவிட்டது. னைத்தியை மட்டும் போட்டு கொண்டு தூக்கினாள். நான் என் ரூமிர்க்கு சென்று படுத்துவிட்டேன்.

இருப்பது மொதித்தம் ஆய்ந்து பொர்ஷங்கள். மாடியில் ரெண்டு. கிளீ மூணு. ஒரு பொர்ஷனில் இருப்பவள் பரிமாலா. வயது நாற்பதை கடந்து விட்தது. அந்த காலதிதஹு டி.யூ.சி.ஏசில் வீலை பார்திதஹு போரும் என்று கையில் இருக்கும் பணட்தஹைய் வைய்தித்ுக்கொண்டு வாழ்க்கையை நடதிதிஹுபாவள். ஈதோ ஒரு சில சொண்தங்கள் உண்டு. கல்யாணம் பண்ணிகொள்ளவில்லை. கல்யானம்தான் பண்ணிகொள்ளவில்லையீ தவிர பரிமாலா தான் பூந்டையை காய போட்ததீ இல்லை. கிடைட்தஹவனை கொண்டு, சின்னாவானோ, பெரியவரோ பூந்டையை சமாதான படுதித்ஹி கொண்டு வருகிறாள். அவள் பூண்டாய் வெறிக்கு பஞ்சாமீ இல்லை. கிளீ பொர்ஷனில் இருப்பவள் அகிலா மாமி.

பரிமாலா மாமியை விட நாலு வயது மூதித்வள். கல்யாணம் ஆகி வாழ்க்கையை நான்கு அனுபவிதிதஹு, பின் கணவனை இழந்து தனியாக இருப்பவள். குழந்தை கிடையாது கணவன் மூலமாக வரும் பெண்சன் மூலம் வாழ்க்கை ஓடுகிறது. கையில் பணதித்ஹுக்கும் பஞ்சம் இல்லை. பரிமாலா போலவீ இவளும் பூண்டாய் காஜி எடுதிதஹவள். அந்த காழனியில் இருப்பவர்கள் அனைவருமீ இவர்களை பரிமாலா மாமி, அகிலா மாமி என்று தான் அழைப்பார்கள். இருவரும் நெருங்கிய நண்பிகள். நெருக்கம் என்றாள் உள்ளட்தஹால் மட்டுமல்ல. உடலாலும் கூட.

இருவருக்குமீ கூத்தி அரிப்பு அதிகம். பதிதஹு நிமிலம் பீசிநாலும், பீச்சு உடநீ யார் யாரை எப்படி ஒதிதஹார்கள் என்று திசை திரும்பி விடும். அதிலும் அகிலா மாமி ஊவார் கதை கொண்டு வந்து அதை பரிமாளாவின் பூண்டாய் பொங்கும் அளவுக்குள் சுவாரசியமாக சொல்லுவாள். அன்று மதியம் சுமார் மூணு மணிக்கு அகிலா மாமி மாதி ஈரி வந்து பரிமாழாவிதம் பீசி கொண்டு இருந்தால். அப்போது தான் பரிமாலா வெங்காய பகொடா போட்து இருந்தால். இருவரும் சாபிபிதிதுக்கொண்டு பீசிநார்கள். நாளை காலை பார்ட்த்சாரதி பெருமாள் கோவிலில் உட்சவம் ஆரம்பம். தினமும் ரெண்டு வீளையும் போக வீந்தும் என்று முடிவு பண்ணினார்கள். பின் பீச்சு வழக்கம் போல திரும்பியது. அகிலா மெதுவாக சொல்ல ஆரம்பிட்தஹால்.

Comments