கணவனில் ஒக்க விரும்பும் பெண்கள் நேசத்தில் இதோ

Kanavil Okka Virumbum Pengal Nejathil Itho

இந்த படங்களை நீஎங்கள் எவளவு தடவை பார்த்தாலும் மூடு ஈரும். இன்று கணவனில் இந்த மங்கைகளின் சாமான்கள் தான் மாதி மாதி வந்து கொடு இருக்கிறது. நான் இதனை பெண்களையும் ஒரே நேரத்தல் என் கட்டிலில் போட்டு ஒன்றாக ஒக்க வேண்டும் ஏறனு விரும்புகிறேன்.

Comments