நடிகை கள் லின் ரகசிய சாமான்கள் எப்படி இருக்கும்

nadikaikalin ragasiya samaangal eppadi irukkum


காம்புகழை காலால் நெருடி விட்ட என் அக்கா,ஒரு கையால் இடது பக்க முளைக்காம்பை லாவஹமிாஹா தீர்திக்கொண்டாஎ, மாதித்திறொரு முளைக்காம்பிள் தான் னாக்கள் சுற்றி தடவி,காம்பூலின் கீல் லேஅசாக கருததிருந்த, மூலை மூட வட்டடதீர்க்கு ,நாக்கை கொண்டு சென்று எச்சில் படுத்தி நாக்கியவள்,திடீரென தான் வாய் கொள்ளும் அளவுக்கு, அம்மாவின் முலையின் முன் பகுதியை உறிஞ்சி,ஒரு குழந்தைக்கு தாயானவல் ,குழந்தையாய் மாறி ஆசையோடு சாப்பிக்கொண்டிருக்க-அம்மாவக்கோ நிலை கொள்ளவில்லை,தனது மாஹலின் முதுகை ஆதரவாகவும் ,ஆதிே சமயதத்ல் அழுத்த்மாகவும் இறுக அனைத்து,உணர்ச்சி மெலீட்தால் கால்லை அப்படிஉம் இப்படிஉம் அசைதததபடி,அக்காவின் மேல் கால் போட்டு இருக்கினாள்.

தந்து வலது முளையை சாப்பியது போதும் என்று நினைத்த்த அம்மா,மாஹலின் கூந்தலைப்பற்றி மெல்ல மேலஎ இழுத்த்,தான் இடது கையால்,இடது மூலைஇந் அடியில் இருந்து தூக்கி,மாஹலின் ‘ஆஆ’ –என்ற வாய்க்குள் தான் முளையை திணிக்கத் துவங்க, அம்மாவைப் பார்த்திதது,புன்னதைதத்த என் அக்கா…மெல்ல இடது முளைக்கம்புக்கு மூதித்ம் கொடுத்தித்,வலது முளையைச் சாப்பியது போலடவாே ஈததமாக பாதமாஹா சாப்பி சுவைதிதததபடிே, இடது முளைக்காம்பை விரலால் அழுத்தியபோது,அம்மா பாதி காமப் போட்லிருந்தால்.

அம்மாவின் இரு முலைகளும், சாப்பி சுவைதிதத்த அக்கா,ஆதிே சுவையோடு மேழேறி அம்மாவின் வாய்க்குள் தான் நாக்கை விட்டு தான் எச்சிலை ஊர விட்டு,அதை அம்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமாஹா விழுங்குவதை பார்த்திதது ரசித்திதிது,உடம்போடு தான் உடம்பை தேஅிதுக்கொண்டாஎ, கீழெ வந்தவள்,… அம்மாவின் முலைகளில் மீது தான் முலைகள் அழுந்தி ,காம்போடு காம்பூல்,தேஅிது நசுன்கியத்தில் பால் கசிந்து,தன்னைப்பெற்றவள் முலைகளின் மேலஎ பாழாபிசேம் நடத்தியிருப்பதை நினைத்தது வெட்கம் கொண்ட என் அக்கா,தான் முலைலில் இருந்து கசிந்து, அம்ம்வின் முலைலின் மேல் வடிந்திருந்த பாலை தானே நக்கி சுவைத்து மயக்கம் கொண்டாள்.

மயக்கதத்தனாஎ, அம்மாவின் வயிற்றின் மேலே கொஞ்ச நெரம் படுத்து ஓய்வேடுத்த எனக்கவின் சூத்தை பிடித்த்து பிசைந்தத அம்மா’என்ன சொக்குறெ’ என்பதுபோல் ,மெல்ல அக்காவின் சூத்தை கில்லா, சுதாரித்துக்கொண்ட அக்கா அம்மாவின் வயிற்றுக்கு, ஒரு செல்ல மூதித்ம் கொடுத்து ,நிமிர்ந்த்த என் அக்காவை பார்த்த அம்மா… என்னடி கொஞ்சம் அமுங்கினாலும் பால் கசிதா…அப்படின்னா பால் நெறய சுரன்திருக்கும்..நீ என் மேல கட்டிப்பிடித்த்து அணைக்கும் போதெல்லாம் முலைல் அமுங்கி பால் கசிந்டது பீசியடிக்குது என நினைக்கிறேன்…மெலேஅ வா…வந்தது என் வாயில் உன் முளைக்காம்பை சொறுதுடி  என்று சொன்னதும்,அக்கா தான் இரு காஹாளயும் அம்மாவின் இரு பக்கமும் ஊன்றி தான் ஒரு முளைக்காம்பை அம்மாவின் வாயில் கொடுக்க..உததுஹலைக்குவிதத்து அம்மா சாப்பியத்தில் அக்காவின் முளைக்காம்பிள் இருந்து சார்ர்றிர்ர் என பால் பீசியத்தை ‘மோதக்” மோதக்’ என குதித்த்த என் அம்மா அடுத்த் மூலை காம்பிலிருந்தும் அதே போல் ஊறிஞ்சிக்குடித்ததுவிட்டு, இப்போ காசியாது என்று சொல்லி கன்ணதித்ல் மூதித்டமிட்டாள்.அம்மாவின் தொடைதலுக்கு இரு பக்கமும் தான் அழாதியா, சிவந்த ,பல பலத்த, வாழைத்ததந்து போல் இருந்த, கால்லை விரித்தது ஊன்றி, முத்தி போட்டு குனிய ,அக்காவின் ஈரம் கசிந்த பல பலத்த பூண்டாய் இதழ்ஹால்,அவள் நிமிர்ந்து குனியும் போதெல்லாம் ,விரிந்து மூடி, சிவந்த ரோஜா மொட்டை என் கண்களுக்கு காட்டி மறைதததத்து.அப்படி அக்கா முத்தி போடும்போது தொடைதலின் உள் பக்கட்தில் அவளது பூந்டையில் இருந்து ஜூஸ் வழிந்து பரவி பல்பாலத்த்த்து.

Comments