ரணகள மாய் ஒரு காம பேருக்கு எடுத்து செக்ஸ் நிகழ்ச்சி

Rana kalamaai oru kaama perukku eduthu irukkum oru sex nikalchi

https://www.tnaflix.com/indian-porn/Indian-Pregnant-Prostitute-fucking-2-Men/video427163

போல் விழா வாறியா சொல்லி என் பூந்டையை கிளப்பி விட்தாய். ஒதிதஹா இப்போ எவன் வந்து என் பூந்டையை ஓப்பன். அந்த ஆளும் இன்னிக்கின்னு பாதித்ஹு பெண்கள் வந்த பின் தான் வருவான். சீக்கிரம் வந்தால் ஒக்கலாம். ஒதிதஹா உனக்கு என்னடி கூத்தி . இன்கீ என்னை வெறுப்பு ஈட்தஹிவிட்து உன் புருசன் சாப்பாடிதூக்கு வந்தவுடன் அவனை கூபிபித்து உன் பூந்டைக்கு சாப்பாடு பொதுவீ. என்னை மாதிரி இருந்தால் தாண்டி தெரியும் பூண்டாய் அருமை. மங்கா சொன்னாள் அக்கா அததைய்யீ சொல்லி கொண்டு இருந்தா என்ன பிரயோஜனம். என்னவோ புதுசா நடக்கிற மாதிரி சொல்றீங்க. இப்போ சண்முகம் அண்ணன் வந்தால் தான் உங்க கூத்தி தண்ணி நிக்குமா. ஈண் இந்த மங்கா கை பாட்தா நிக்கதா . அதையும் தான் பார்திதஹு விடுவோமீ. இது என்ன முதல் தடவையா. அக்கா இன்கீ பாருங்க. அண்ணன் வர வரைக்கும் உங்களால் தாங்க முடியும்ணிணா ஓ.கீ..

இல்லை என்றாள் உடநீ படுங்க. எனக்கு தெரியும் அந்த வைய்தித்ஹியம் என்றாள். தீவகிக்கு ஆசை. நாளை கிடைக்கும் பாழாக்காயை விட இன்னிக்கி கிடைக்கும் காளாக்காயீ உசதிதிஹி என்று சொல்லுவார்கள். அது போல மாலை நீராதிதஹூக்கு பின் வந்து சண்முகம் பண்ணுவானோ இல்லையோ என்று இருக்கும்போது இப்போ மங்காவிடமீ தந்து விட்டாள் நல்லது என்று எண்ணி சரிதி உன் ஆசையை கெடுப்பாநீன் என்று சொல்லி ஈதோ தனக்கு இழ்தம் இல்லாதது போல் நடிட்தஹால். தீவக்கியின் பூந்டையை பர்ரி அவள் கணவன் சண்முககதிதிஹைய் விட இந்த மங்காவுக்குத்தான் நல்ல தெரியும். அக்கா ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க. உம்பரதது பூழு ஆனால் கொப்புலிக்கிறது பன்னீர் என்று. அது போல உங்களுக்கு பூண்டாய் எரிச்ால் ஜாஸ்தி ஆச்சு. ஆனாலும் ஈதோ எனக்காக பண்ணுவது போல பாசாங்கு பண்ணுரீங்க என்றாள். தீவகிக்கு தெரியும் இந்த மங்காவை பர்ரி.

சரிதி எப்படி வீண்துமானாலும் வெச்சுக்கோ. சரி சரி சீக்கிரம் பெடறூம் போகலாம் வா என்று சொல்லி கொண்டீ இருவரும் பேட் ரூம் போனார்கள். போனததுதான் தெரியும். அடுட்தஹ நிமிடமீ தீவகி தான் இரா புடவை பாவாடையை தூக்கி பொட்துவிதிது தான் ஒப்பிய கூத்தியை காதடிக்கொண்டு பேதில் ஒக்காந்தால். இருவரில் ஒருதிதஹி பூந்டையை காதடிக்கொண்டு இருக்கும்போது மர்ற ஒருதிதஹி மத்திலும் புல்லா இருந்தா நல்ல இருக்குமா. தீவக்கியாவது புடவை பாவாடையை மத்திலும் கயட்திநா. அவள் ரவிக்கை அப்படியீ இருந்தது. ஆனால் மங்காவோ எல்லாவதிதஹையும் தூக்கி போட்து விட்டு தீவக்கியின் பூந்டையுடன் போதுதி போதும் அளவுக்கு இருக்கும் தான் கருப்பு முடி அடர்ந்த பூந்டையை காதடிக்கொண்டு அவள் அருகில் போனால். அய்யோ அக்கா. இந்த மாதிரி பூந்டையை பார்க்க சண்முகம் அண்ணனுக்கு கொடுதித்ஹு வைக்கலை. மனசுக்கு கழ்ததமா இருக்கு. உங்க பூந்டையை பார்ட்த்ஹபின் என் பூண்டாய் ஒப்பியது ஒண்ணுமீ இல்லை. நாப்பத்ுக்கீ இப்படி என்றாள் அக்கா உங்க பூண்டாய் இருபதிதிஹி மூணு வயசுலீ எப்படி அக்கா இருந்து இருக்கும். அண்ணன் ஆபீஸுக்கு போய் வீலை பண்ணுவத்தை விட உங்க பூந்டையில் வீலை பண்ணினால போரும் என்று இருந்துருப்பார்.

Comments