கீழ வாய்த்த கையை கொஞ்ச நேரம் கூட எடுக்க முடியலை

Keale vaitha kaiyai konja neeram kuda aedukka mudiya villai


பத்மசிநி பூசினெஸ்சும் பேசுவ, சமணும்ம் பொதுவா. அவளுக்கு தைழி ஒக்கமல் இருக்க முடியாது. இவ ஸெக்ஸ் தொல்லை பொறுக்க முடியமாழ்தான், அவ ஹஸ்பெஂட் போய் விட்தாஹ சொல்லுவாங்க. ரெண்டு நாலா, அவ பிஸ்நெஸ் பார்ட்நர்ஸ் வெளியூர் போய்த்ங்க. இவளால சாமான் போட முடியவில்லிய என்று எனக்கு தெரியும். அன்னிக்கி அவ ரொம்ப துள்ள இருந்த. என் அம்மா துள்ள இருக்கீங்கன்னு கேட்டேன். உடம்பு சரி இல்லாயனால், டாக்டர் கூட்டிக்கிட்டு வர்தும்மண்னு கேட்டேன். என்னை உள்ளே வர சொன்னாள். அவ சொன்ன, மெக்கலா உடம்பும் சரி இல்லை. மனசும் சரி இல்லை. டாக்டர் வேண்டாம். ஒரு நல்ல ஆல பார்த்து கொண்டுவா. என்னாலே சாமான் போடாமல் இருக்க முடியவில்லை. அதுனலததான் துள்ள இருக்கென்ண்ஞு சொன்ன.நான் கேட்டேன்:

நான் வேண்டுமானால், முளையை பிசன்சு வீயதுத்திமண்னு கேட்டேன். அவ சொன்ன, இப்போ எனக்கு இருக்கற சூடுலெ, உன்னால ஒண்ணும் முடியாது. நல்ல பெரிய/தாடிய சுன்ணி உள்ள ஒரு அலை கொண்டுவா. அவன் வந்து என் பூந்டிைலே ஓதால்தாண்டி என் சூடு அடங்கும்ன்ணு சொன்ன.பல முறை நான் அவளுக்கு இது மாதிரி ஆளை செட் உப் பண்ணி கொடுத்து இருக்கேன். நான் உடனே ட்ரைவர் ஆறுமுகத்தை கூப்பிட்டு, அடுத்த தெரு டேலர் வடிவேழுவாய் வரச்சொல்லி சொன்னேன். ப்லௌஸ் தாக்காணும், அளவு எடுக்கணும் அதனாள், வடிவேழுவாய் வர சொல்லுநிணு அம்மா சொன்னாங்கன்ணு ஆறுமுகாத்ிதம் சொன்னேன்.

ஆறுமுகம் போய் வடிவேழுவாய் அஜைத்து கொண்டு வந்தான்.வடிவேழுவாய் பதி எனக்கும் நல்ல தெரியும். அம்மாவுக்கும் நல்ல தெரியும். அவனுக்கு சுமார் 10 இன்ச் சாமான். ஒரு கையாலே பிடிக்கக்கூட முடியாது. ரொம்ப ததியாவும் இறுக்கக்கும். அவன் ஓதால்தான் அவ அரிப்பு அடங்கும்ன்ணு எனக்கும் தெரியும். வடிவேலு வந்தான். மெஷர்மெஂட் தாபேதன் வந்தான். அவனுக்கு எதற்க்கு வந்டோம்ந்னு தெரியாது. புட் அவன் அம்மை பல முறை ஒத்து இருக்கான். அவன் வந்தவுடன், அம்மா மாத ஸர்வெஂட்ஸ் திரீவேற்க்கு ஹாஃப் அ தாய் லீவ் கொடுத்து அனுப்பிவிட்டால். இப்போ வீட்டில், அம்மா, டேலர் வாதிவேலு அண்ட் நான் மட்டும் இருந்தோம். எல்லா ஸர்வெஂட்ஸ் போனௌதான், மைந் தூரை தப்பால் போட்டு விட்டு வந்தேன். வடிவேல் கேட்டான். அளவு ப்லௌஸ் கொடுங்க, ப்லௌஸ் துணி கௌந்ட்க. இன்னும் நான் சாப்பிட வில்லை எண்டு சொன்ன. வடிவெலுக்கு சாப்பாடு போட என்னை  சொன்னாள். நான் வடிவெலுக்கு சாப்பாடு போட்டேன். சாப்பாடு போதும் போதே அவன் லுங்கிக்குள்ளே இருக்கும் சுன்ணி டெஂபர இருக்ககர்த்து தெரின்ச்து. சாப்பித்தவுடன்,

வடிவேழுவாய் ரூம்க்கு வர சொன்னாள் அம்மா.வடிவேலு ரூம்க்கு உள்ளே போனான். டோர்ஸ் எலேசா சத்தி இருந்தது. நான் ஜன்னல் வாஜியே எட்டிப்பார்த்து கொண்டு இருந்தேன்.எனக்கும் வடிவேலு அம்மாவை ஒக்காரத்தை பார்க்க வேண்டும் போல இருந்தது. இங்கு ஒரு உண்மையை சொல்றேன். பெண்களுக்கு தான் ஒக்காரத்தைவிட, மத்தவங்க ஒக்காரத்தை பார்த்த கிக் ரொம்ப ஏறும். சந்தோஷமா இருக்கும். வடிவேலு நின்னு கொண்டு இருந்தான்

Comments