கனாலையே அவள் என்னிடம் பேசுவது புரிகிறது

Kanaalaye aval ennidam pesuvathu purikirathu ippothu


பின் அவுங்க கதவை சாதித்ஹிட்து வா உங்கிட்ட ஒண்ணு கீட்காணும் என்றாங்க. ஆனா அவுங்க கீட்த விதம் கொஞ்சம் கோபமா இருக்காங்க மறுபடியும் தங்கம் என ஈதாவது ஆரம்பிச்சுருவாங்களோனு நான் கதவை சாதித்ஹ அவுங்க நான் மெயின் கதவை சாதித்ஹ சொன்னாந்தா எங்க ஆவூங்க ரூமிலிருந்து போயி மெயின் கதவை சாதித்ஹிடுவார அவங்க ரூம் கதவையும் சாதித்ஹிடு உள்ளீ நுலைஞ்சாதும் இங்க வந்து உக்காரு என சோபாவில் உக்கார வெச்சி என் எதிரில் ஸீர் போட்து உக்காந்து நான் கீட்காரத்துக்கு உண்மையா சொல்லணும் என்றாங்க. நானும் சரியேன தலையாட்த இதுக்கு முன்னாடி ஈதாவது பெண்ணொட தப்பு ஈதீனும் பன்னீருக்கியா என்றாங்க. அதுக்கும் இல்லையென தலையாட்த சரி ஈதாவது பெண்ணின் இரகசிய இடட்திஹைய் பாதித்ஹிருக்கியா என்றாங்க நான் வெட்கப்பட்டுது இல்லை எங்க அவுங்க என்னை பாதித்ஹு சிரிச்சு ஓஹா கன்னிப் பையனா என்று கிண்தளதிக்க நான் வெட்கி தலை குனிய அவுங்க சேலைய விளக்கி இடுப்புடன் தொப்புள் தெரியர மாதிரி ஜோக்கேதடொடு முலையா காட்டினாங்க.

நான் ஷாக்காகி அப்டியீ தலைய குனிஞ்சு ஓரக்கண்ணால் பாக்க தீய் நல்லா பாருடா என மிரட்திநாங்க. நானும் பயந்திீத்டீ அவுங்க ஜோக்கேதத பாக்க மெல்ல கையவிட்து ஹீக்கை கலட்டிநாங்க. மெல்ல ஜோக்கேட் விலக்கி புரா தெரிய அதை அப்டியீ மீளீ தூக்கினாங்க. அவுங்களினாளாகிய முளைகள் தப்பேனா கண்ணில் பாட நான் அததைய்யீ பாதித்ஹீன். ஆஹா நான் என் வாழ்வில் கித்டக்க பாக்கும் முதல் முளைகள். என் ஜாத்தி அங்கீயீ தூக்கிக்க அவுங்க மெல்ல முளைகளை கசக்கி காம்பை தீருகினாங்க. பின் என்னை பாதித்ஹு தோட்டு பாருடா என ரெண்டு முளைகளையும் கையாள தூக்கி தர மாதிரி தர நான் தயங்கினீன். என் தயக்கட்த்ஹ பாதித்ஹு கைய நீடிட சொன்னாங்க நானும் நீடிட ரெண்டு முளைகளையும் கையில கொடுதித்ஹாங்க. என் நரம்புகள் உணர்ச்சியில் புடைக்க நான் அவுங்க முளைகளையீ பாக்க வாணியம்மா என் கையோடு ஆவிங்க கை சீட்டஹு முளைகளை கசக்கிட்து ஸ்சாா எங்க என் சுன்ணி நதிடுகிட்தது.

அது பீண்தினுள் புடைக்க அவுங்க கண்ணில் படிதுட்தது. நான் அவுங்க முலையா கசக்க அவுங்க கையெதுதித்ஹிட்து என் பீண்ட் ஸிப் மீள வேச்சாங்க. தப்பேனா ஜிப்பா கலட்த கடப்பாரை ஜாத்தியை கிழிக்க ரெடியாயிருக்க அவுங்களை ஜாத்திய விளக்கினாங்க. படாரென சுன்ணி வெளியீ தலை நீடிட நடப்பத்தேழாம் கனவா- நனவா- என நான் பாதிதஹிதிருக்க அதற்குள் அவுங்க என் சுன்னிய முழுவதுமா பர்ரி உருவி விட ஆரம்பிக்க என் நரம்புகள் புடைசசத்து. நாமாகவீ ஈதாவது செய்தா நல்ளாயிருக்காததுணு நான் நினைக்க வாணியம்மா தலைய குனிஞ்சு என் சுன்ணி முன் தொலை திருகி மோட்தில் முதிததமிட ஆஹா என்னால் தாங்கலை. நான் பேட்தா இருக்கமா பிடிச்சித்து நெளிய அவுங்க மெல்ல னாக்க நீதிதி சுன்னிய நாக்கினாங்க. சர்ரு நீராதிதஹில் சுன்னிய முழுசா வாயிற்குள் விட்டு என் முதலாளியம்மா உம்ப ஆரம்பிக்க நான் வாநதிதஹில் பரந்தீன். அந்த முதலாளியம்மா எனும் தீவதை எனக்கு முதல் முறையா காமதித்தைய் காட்ட ரெடியானது. ரெண்டு.

Comments