ராசச முலைகளை கொண்ட ஆன்டி முலைகள் பிசையப்பட்டு

இந்த ஆன்ட்டியின் மேனியில் இருக்கும் ஒரு அம்சம் அவளது முலைகள் பெரியது ஆனால் அவளது சுண்ணி சிறியது. இதனால் இவளது வயது எது வென்று கண்டு பிடிக்க முடிய வில்லை.