அண்ணி ரகசிய கேமரா விரித்த வழியில் விழுந்து விட்டால்

என்னுடைய அன்னியில் சுன்னியின் மீது எனக்கு பெருத்த காம அரிப்பு அவளது அம்ச மான கூதி எப்படி இருக்கும் என்பதை நான் பார்த்து கை அடிபத்தார் காகவே நான் ரகசிய கேமரா போருதிநேர்ன்.