மேனேஜர் தரையில் படுக்க வைத்து புரட்டி புரட்டி செய்யும் செக்ஸ்

இந்த ஆபீஸ் மேனேஜர்ருக்கு ஜிம் இற்கு செல்ல தேவையே இல்லை போலை. அவரது ஆபீஸ் PA ம,மட்டும் கூட இருந்தால் போதும் நல்ல வெச்சு வெறித்தனம் ஆக பயிற்சி செய்வான்.

சக ஆபீஸ் தோழி ஒரு நாள் வெறித்தனம் ஆனா செக்ஸ் கேட்டால்

ஆபீசில் என்னுடன் கூடியே வேலை செய்து கொண்டு இருக்கும் தோழி உடன் நானும் என்னுடைய நண்பனும் மிகவும் நெருக்கம் ஆக எப்படி செக்ஸ் செய்து ஒத்து கொண்டோம் பாருங்கள்.

வெட்க படும் கிராமத்து முப்பது வயது ஆன்டி வாய் போட்ட சுகம்

எண்ணிய பார்க்கவே மிகவே வெட்க மாக இருக்கிறது அதற்க்கு என்ன செய்வது என்று அவள் என்னிடம் கேட்டால். நான் சட்டென்று வெட்கம் நீங்குவதற்கு ஒரு வழி இருக்கிறது என்று சொல்லி அவளை வெளியே கூட்டி ஒண்டு போனேன்