மகளின் உடல் வலியை போக்க மசாஜ் கொடுத்த அப்பா

இந்த பெண்ணை அப்பா நல்ல பச்சை குத்துவார். அவனது மகளிர்க்கே நறைய இடத்தில பச்சை குத்தி விட்டு இருக்கார். ஒரு நாள் உடல் வலி அதிகமாக இருக்கிறது மகள் கூறினால். .