சேட்டையாக இருக்கும் என் நெருங்கிய தோழியுடன்

வயதுக்கு வந்த நாளில் இருந்து என் நெருங்கி தோழி யுடன் என் மீது செம்ம காம வெறியுடன் இருந்தேன். அவள் முதல் முறை என் பூளை வைத்து தான் ஒக்க வேண்டும்.