காம சண்டை போடும் காதல் தம்பதிகள்

ஒக்கும் பொது கூட தொடர்து இடை விடாது பேசி கொண்டு இருக்கும் இந்த காதலியின் வாயை நிறுத்துவது காகவே கூட இவன் பூளை எடுத்து அவளது வாயை வைத்து திநிகிறான். அப்பறம் பொறுமையாக ஆளை பின் பக்க மாக படுக்க வைத்து அவளது சூதின் சிறிய ஓட்டையில் எடுத்து சொருகும் பொழுது அவளுக்கு அந்த நேரத்தில் சுகம் எப்படி இருந்து இருக்கும் என்று இனால் நினைத்து கொள்ளவே முடியலை.