ஆடி மாசதினில் வெளிப்படை யாக ஆடைகளை மாற்றிய மல்லிகா

இவளது வீட்டு எதிர் வீட்டு பையன் இவளது அந்தரங்க உறுப்புகளை அவள் ரசிக்க விரும்பி அவளது படுக்கை அறையில் ஒரு காமெராவை வைத்து விட்டு சென்று விட்டான்.