கொழுத ஆன்டி கேக் சாப்பிட்டு கொண்டே நல்ல சப்புகிறாள்

கொளுத்து நிறைந்த கொழுத ஆண்டிகள் என்றால் அவளை பிடிக்காதவர்கள் என்று யாருமே இறுகக் முடியாது. அதிலும் இந்த பாபிய் மேட்டர் போடும் பொழுது கூட சாப்பிடுகிறாள்.