பார்க் சென்ற பொழுது வெட்ட வெளியில் சூப்பர் செக்ஸ் அனுபவித்தேன்

என்னுடைய மனைவி உடன் ஒரு பார்க்கிற்கு சென்று இருந்தேன். அப்போது சில்லென்று அடித்த காற்றி எங்களது மூடு மாறி அவளை நான் அங்கயே படுக்க போட்டு ஒத்து தள்ளினேன்.