சிலிர்க்கும் காதலியின் வீடிற்கு சென்று சூது அடி செக்ஸ்

வீட்டில் நான் மட்டும் தான் தண்ணியாக இருக்கிறேன். நீ இன்று ராத்திரி சாப்பிட வேண்டாம் என்று சொல்லி அவள் என்னை அழைத்தால். நான் ஏன் என்று அவளிடம் கேட்டேன்.