காலேஜ் பொண்ணு பார்க்கில் எல்லாத்தையும் அவுத்து போட்டால்

என்னுடைய அருமை காதலிஇற்கு நான் ஒரு பந்தையம் விட்டேன், அதில் அவள் தொட்டு விட்டால் அவள் என் முன்னாடியே அவளது ஆடைகள் எல்லாத்தையும் கலட்டி நிர்வாணமாக நிற்க வேண்டும்.