வெட்க பட்டு காதலன் கூட ஒக்க ஆசை படும் காதலி

இருவரும் ஆடை கலட்டி ஆமணம் ஆகா ஆகிய இருவரின் சாமான்களும் நட்டு கொண்டு விட்டது. அவளது இருக்க மானன் புண்டை உள்ளே தனது கடின மன பூளை சொருகி செக்ஸ் செய்தான்.