ஆபீஸ் நேராத்தில் சக தோழனின் சாமானை சுவை பார்த்தல்

யாருக்கு எப்போது மூடு வருகிறது என்று நம்மளால் எப்போது தீர்மான் செய்ய முடிகிறது இந்த ஜோடிகள் தங்க்லாது ஆபீஸ் நேரங்களில் இந்த கன்னி மண்டி போட்டு அவனது சுன்னியை உம்புகிற மாதிரி.