மூடை குட்டி மசாலாவை தூக்கி கொடுக்கும் ஆபாச படங்கள்

மூடும் மசாலாவும் ஓனாக செயர்ந்து ஊரில் இருக்கும் பசங்களின் மூடை எல்லாம் மஐருகு எற்றும் சூப்பர் ஹாட் ஆபாச புகை படங்களை காணுங்கள் இங்கே.

தென் இந்திய பெனுக்கு பூல் உம்பும் சோதனை

எனக்கு இவளை போல ஒருத்தி வந்து ஒரு தடவை யாவது என் பூளை பிடித்து உம்பி விட்டால் சூப்பர் ஆகா இருக்கும். இவன் கஞ்சி யை எடுத்து அவல வாயில் அடித்த மாதிரி அடிக்கணும்.