சென்னை ஆன்டி ஸ்ரேயா வுக்கு இது தான் சரியான நேரம்

கொளுத்து போன குதுகலமாக இருக்கும் ஆன்டி துண்டை மட்டும் கட்டி கொடன்னு காதலனின் முன்பு வந்து வட்காந்து கொண்டு என்ன வேணும் நாளும் செய் என்று விட்டு விடுகிறாள்.