கிராமத்து வயல் வெளிகளில் காதலனுக்கு ஆடை கலட்டி காமித்தாள்

என்னுடைய காதலியை அழைத்து கொண்டு நான் வயல் வெளிகளுக்கு நடுவே அவளை அழைத்து சென்றேன். அங்கே அவள் தன்னுடைய ஆடைகளை கழட்டி எறிந்தால்.