அரியலூர் ரேவதி மங்கை பெரிய முலை பிடித்து உரிந்தால்

தேசி காலேஜ் மங்கை ரேவதி மங்கையிடம் இருக்கும் முலைகளை பார்பதற் காக நீங்கள் எதனை வருடங்கள் கூட நீங்கள் காத்து கொண்டு இருக்கலாம்.

மல்லு கட்டை ஷில்பா வின் விசாலமான உடல் அமைப்பு

நாட்டு கட்டை ஆன்டி என்ன மாயம் செய்கிறாள் என்று தெரிய வில்லை முதலில் அவளது முலைகள் மட்டும் மீளும் கீழும் ஆடி கொண்டே இருக்கிறது.