பக்கத்துக்கு வீட்டு இளம் கன்னி பெண்ணுடன் ரசாயன மாற்றம்

நானும் என்னுடைய பக்கத்துக்கு வீட்டு இளம் கன்னி பெண்ணுடன் ஒக்கும் பொழுது பக்கத்தில் மடி கணினி யில் ஆபாச படங்களை போட்டு விட்டு அப்படியே அவளை செய்ய சொன்னேன்.