காலேஜ் பெண் விருபதுடன் இத மாக முதல் அளித்தால்

இவள் தான் அக்ஷய என் முன்னால் காதலி. ஒரு நாள் எனக்காக ஆடை கலை கலட்டி விட்டு அவள் முலை யை ரகசிய மாக படம் எடுத்து அனுப்பிய வீடியோ தான் இது.