பெங்கமையின் அழகினை திரந்து காட்டிய ஷிபா மேனன்

ஷில்பா ஒரு ரகளை யான காம கன்னி முகத்தை பார்த்தே மூடு வந்து விழுந்தவர்கள் ஏராளம். அவளது மொத சாமான்களையும் பார்பதற்கு நீஎங்கள் தயாரா.