சோபாவில் சொகுசாக சூப்பர் ஆகா விரல் விடுகிறாள்

இந்த சூப்பர் யான மங்கையின் விரல் விடும் அனுபவத்தை நீஎங்கள் பார்த்தல் தான் நம்புவீர்கள். இவளது வீட்டில் புதிதாக வங்கி இருக்கும் சோபாவில் இவள் செய்த சேட்டை.