சாறு நிறைந்த கட்டை பூலிய புளிபதர்க்கு வரை வெய்து உம்பினால்

இவள் தன்னுடைய கவனது தடியை வெறும் பூல் என்று நினைத்தாளா இல்லை அது குல்பி ஐஸ் என்று நினைத்தாளா என்பது தெரிய வில்லை. அவள் உம்புவதை பார்த்தல் அப்படி தான் தெரிகிறது

அரிப்பு எடுத்த கருப்பு பூலை பிடித்து அம்ச மாக சப்புகிறாள்

இந்த தேசி இளம் மங்கையிர்க்கு அவளது நண்பனது கருப்பு தடி மீது அவளுக்கு காம வெறி வந்து அதனை அம்ச மாக வாய் போட்டு போட்டு ஆழ மாக உம்பி கொண்டே இருக்கிறாள்.

கருப்பு தடி யை நாடி சென்ற மங்கலுரு மல்லிகா

என்ன தான் இருந்தாலும் இந்த மல்லிகா பெண்ணிற்கு இவளவு ஆசை இருக்க கூடாது. அவளுக்கு இருபதிலையே பெரிய தடி தான் வேணும் என்று அவள் மேட்டர் போடுகிறாள்.