இன்னும் வரை நான் மேட்டர் போட்ட மங்கைகள்

முதல் முறை யாக ஒரு மங்கை நிர்வாணம் ஆனா பிறகு அவளது வாயை எடுத்து அவள் என் பூலில் வைக்கும் பொழுது நான் முதலில் எடுத்த படங்கள் இவை தான்.