அத்தான் ஆர்வத்துடன் காதலி யை கொடூர மாக ஒத்தான்

என் முன்னால் காதளியிர்க்கு கல்யாணம் ஆகா போகிறது அதற்க்கு முன்னாடி அவ என் எனக்கு ஒரு பரிசு கொடுக்கணும் சொனால். அப்பறம் அவள் ரூமுக்கு சென்று கதவை சாத்தினாள்.