சேலம் மாங்கனி யின் மயக்கத்தில் எடுக்க மேட்டர் சம்பவம்

இந்த இளம் மங்கைகள் தங்களது வீட்டில் யாரும் இல்லாத சமயம் ஆகா பார்த்து. ஒரு வரை ஒருவர் வெறி தான மாக வைத்து சூது அடித்து கொண்டனர்.