காலையில் எழுந்த உடன் காதலன் உடன் கடலை

ஒரு ஒரு முறை என்னுடன் இணையதளத்தில் நேரலை ஆக என்னுடைய காதலி பேசும் எல்லாம் எனுஐய கண்கள் அவளது முமுகதினை தவிர அவளது முலைகளை பார்ப்பேன்.

தேசி மாம்பழம் சர்மம் கொண்ட முஸ்லிம் மாடல் மங்கை

நன்கு கொழுத முலைகள் எப்போதாவது கண்களுக்கு குளிர்ச்சியாக பார்க்கும் பொழுது தான் கவலை எல்லாத்தையும் மறந்து விட்டு நமது தடியை பிடித்து குலுக்க தோனுகிறது.