மாடர்ன் சென்னை பெண் காதலனால் ஆடை கலட்ட பட்டால்

கொஞ்சம் கொளுத்து பொய் சாமான்கள் பழுது அம்ச மாக் இருக்கும் ஒரு இளம் காதலி அவளது காதலன் கூட இருக்கும் பொழுது அவனது பூளை பிடித்து நல்ல உம்பி விட்டு ஆடை காலத்தினால்.

மலையாளம் மாங்காய் முலை கொண்ட செசி

செசி பெண் ஒருத்தி தனது கணவன் பூலின் மேலே வட்காந்து கொடன்னு கண்ட படி அதை அவனது டில்டோ வை போல வைத்து சூப்பர் ஆகா ஒத்து எடுக்கிறாள் .