காரில் தொங்கி போன முலைகள் காட்டி டிரைவர்யை உசுபெதினால்

டிரைவர் ஆக நான் வேலை பார்க்கும் பொழுது இந்த ஆன்டி என்னுடடைய காம கற்பினை வண்டி உள்ளயே வெய்து என்னை நல்ல உம்பி கொண்டு பறித்து விட்டால்.

சொகுசான கார் இருக்கும் பொழுது ரூம் எதற்கு காதலியை ஓப்பதற்கு

நீங்கள் எப்போது யாவது காரில் வெய்து உங்களது காதலியை கொண்டு நீங்கள் செக்ஸ் செய்து இருக்குறீர்களா. ஹோட்டல் ரூம் கட்டிலில் கூட நீங்கள் இவளவு சொகுசாக செக்ஸ் அனுபவிக்க முடியாது