காய்யை திறந்து கை வை முலைகளில் வைக்க சொனால்

செதுக்கி எடுத்ததை போல இருக்கும் இவளது முலைகள் மட்டும் அவளது புண்டை சாமான்கள். நம்மை இவளை பார்த்து நீங்கள் என்று எல்லையை மீறி விடுவீர்கள் என்று நினைக்கிறன்.