கோவை தம்பதிகள் வீட்டில் கொண்டாடும் தேன் நிலவு

எங்களுக்கு சமீபத்தில் கல்யாணம் ஆனதில் இருந்து என்னை அவள் கட்டிலில் இருந்து எழுந்துரிக்க விடுவதே இல்லை. எப்போது பார்த்தாலும் இன்னும் போடுங்கள் என்று சொல்கிறாள்.

நண்பனது காதலியை ஒத்து கொண்ட நண்பன்

வல்கம்மாமாக நான் என்னுடைய நண்பன் இடம் இருந்து நான் அவளது உணவை மட்டும் தான் நான் ஒத்து சாபிட்டு கொண்டு இருப்பேன். ஆனால் இந்த முறை.

குளித்து கொண்டே தேன் நிலவு கொண்டாடும் தம்பதிகள்

பாத்ரூமில் துண்டை திறந்து அவளது தேகத்தை வெளிப்படையாக காட்டும் பொழுது புதுசாக கல்யாணம் ஆனா இந்த தம்பதிகள் ஆள் எப்படி சும்மா இருக்க முடியும்.