கல்யாணம் ஆகி ஒரு வருடம் ஆகியதை கொண்டாட்டம்

என்னுடைய மனைவியும் நானும் கல்யாணம் நாள் வந்து விட்டால் அன்று ராத்திரி பயங்கரமாக நாங்கள் குஷி ஆகி விடுவோம். அப்போது எடுத்த வீடியோ காட்சிகள் தான் இவை.