சொகுசான ஹோட்டல் ரூமில் மனைவி உடன் தேன் நிலவு அனுபவம்

என்னுடைய மனைவி உடன் நான் கல்யாணம் முடிந்த கையேடு நாங்கள் தேன் நிலவு அனுபவத்திற்கு நாங்கள் சென்று விட்டோம். அங்கே பொய் நான் ரூம் கதவை தப்பா போட்ட உடன் போட்டேன்.