கல்யாணம் செய்யாமல் ஒன்றாக தங்கி இருக்கும் காதல் தம்பதிகள்

சென்னையில் வர வர இந்த காதல் ஜோடிகள் கல்யாணம் செய்யாமல் வாழும் கலை என்பது மிகவும் பிரபலம் ஆக மாறி வருகிறது. இந்த காலேஜ் பெண் அவளது காதலன் உடன் செயர்ந்து வாழ்ந்து வருகிறாள்